Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności: 1. Zgodnie z art 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr. 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma www.BRYL-DOM.pl Arkadiusz Majewski z siedzibą w Żarach (68-200), ul. Bohaterów Getta 3A, 2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówienia. Administrator może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawców) w celu realizacji zamówienia. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do realizacji Państwa zamówienia. 3) posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że jest niezbędne do realizacji zamówienia w Sklepie BRYLDOM. 2. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności: - prawie do wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania oraz usunięcia; - adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych; - przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy BRYLDOM; - dobrowolności podania danych.